INRA

Wdrożenie i optymalizacja platformy do tworzenia stron internetowych

Wyzwanie

Szybkie i skuteczne publikowanie informacji, co jest kluczową kwestią dla INRA i jej naukowców

W 2006 r. zaprojektowano pierwszą witrynę, aby umożliwić naukowcom łatwe publikowanie informacji, określanie umiejętności i propagowanie określonych projektów badawczych. Poprzez ten projekt INRA dąży również do zracjonalizowania swojej platformy do tworzenia i zarządzania stronami, aby uczynić ją zrównoważoną, a przede wszystkim prostszą i mniej kosztowną w utrzymaniu i obsłudze.

Web team

INRA

Od początku nasza współpraca z Kaliop opierała się na zaufaniu, które pozwoliło usprawnić naszą platformę do publikowania stron internetowych poprzez długoterminowe wsparcie, outsourcing niektórych ról związanych z zarządzaniem i wsparciem oraz politykę ciągłego doskonalenia.

Rozwiązanie

Cel:

techniczne przeprojektowanie i integracja najnowszych standardów

Opracowano 3 szablony witryn, zarówno z punktu widzenia back-office, jak i front-office - witryny "pod klucz" (dedykowane podmiotom, publikowane w Intranecie lub Internecie), witryny konferencyjne (wydarzenia), blogi - w celu zapewnienia zoptymalizowanego środowiska pracy dla naukowców.

Podejście:

pojedyncza platforma do zarządzania wszystkimi stronami internetowymi

Projekt został zorganizowany w kilku etapach w celu uaktualnienia platformy do prostszego, bardziej wydajnego i nowocześniejszego rozwiązania: standaryzacja używanych wersji i uaktualnienie komponentu edycji treści, połączenie różnych modeli witryn i uproszczenie korzystania z platformy oraz duplikowanie nowych witryn za pomocą aplikacji "Gsite".

Dodatkowo:

znaczna oszczędność czasu oraz niższe koszty utrzymania i produkcji

Wydajność wsparcia użytkownika uprościła tworzenie, zarządzanie i wdrażanie witryn. W ten sposób 1000 menedżerów witryn ma wydajne i dedykowane wsparcie w korzystaniu z platformy.
Platforma odnowiona przez Kaliop oznaczała ewolucję INRA w kierunku nowych zastosowań cyfrowych i optymalizację jej zasobów: zmniejszenie liczby używanych serwerów, zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą platformy, optymalizację publikacji treści.

Kluczowe dane

+1,110 wdrożonych stron

+15 nowych witryn internetowych

5 lat współpracy

Etude de cas

Przeczytaj cały artykuł

Pobierz case study w języku angielskim

Masz pytanie? Nasz zespół chętnie na nie odpowie

Skontaktuj się z nami